Өнөөдөр Төрийн аудитын байгууллагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэлэлцэж байна.

Хамаарах огноо: 2020-04-07 17:19

Өнөөдөр Төрийн аудитын байгууллагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэлэлцэж байна.


Монгол Улсын Их Хурлаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтад “Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно.” гэсэн зорилт нэмсэн.

Өнөөдөр Төрийн аудитын байгууллагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэлэлцэж байна. Төсвийн хөрөнгө мөнгөний зарцуулалтыг хянаж байдаг гол газар, Төрийн аудит хараат бус байх ёстой. Төрийн аудитын үйл ажиллагаанд хувийн аудитын байгууллага, шинжээчийг татан оролцуулж байгаа нь хараат бус байдлыг хангаж чадаж байгаа эсэх, Төрийн аудитын гаргасан зөвлөмж, дүгнэлт гэм буруутай этгээдэд хариуцлага тооцох үндэслэлтэй бичиг баримт болж чадах уу гээд олон олон асуултууд байгаа, эдгээрт хариу өгөх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлага байгаа.


Үүсгэсэн: 2020-04-28 17:16

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Мэдээллийг ачааллаж байна ..